HOME

FrontRunners in FoodVeel voedselproducerende bedrijven staan voor grote uitdagingen. Toenemende druk vanuit klanten en wetgeving ten aanzien van kwaliteit en (voedsel-)veiligheid, maar ook de druk om efficiënt te blijven, dwingen tot bewuste bedrijfsvoering. Opvallend veel voedingsmiddelenproducenten kiezen daarom meer en meer voor een strategie die past bij Lean, SixSigma, Continu Verbeteren of – een meer overkoepelend begrip – Operational Excellence, .

Een centraal vertrekpunt daarbij is de zoektocht naar waardecreatie voor klanten: Hoe kunnen we blijven voldoen aan de verwachtingen van klanten en wetgevers? Hoe komen en blijven we ”op het schap”? Wat betekent dat voor de manier waarop we onze processen inrichten? Hoe krijgen we onze mensen daarin mee…? Hoe krijgen we Operational Excellence van de grond? Hoe zorgen we dat het ook écht beklijft in de organisatie? Vragen waar veel bedrijven mee worstelen.

Frontrunners in Food – platform voor Operational Excellence in de voedingsmiddelenindustrie

Opvallend genoeg vindt tussen foodsectoren niet veel inhoudelijke uitwisseling plaats van leerervaringen. Terwijl veel leiders in bedrijven wel nieuwsgierig zijn naar hoe anderen in staat zijn om te gaan met de vele uitdagingen die op hen af komen. Bedrijven uit de vleesverwerkende industrie kunnen bijvoorbeeld leren van de zuivelindustrie en andersom. En bedrijven uit de zoetwarenindustrie en bedrijven uit de bakkerijsector kunnen weer leren van elkaar. Uitwisseling tussen dergelijke bedrijven hangt echter vaak af van toevallige ontmoetingen en vindt daarom slechts sporadisch plaats.

Frontrunners in Food is hét platform dat uitwisseling van kennis en ervaring wil faciliteren met betrekking tot Operational Excellence (OpX) in de foodsector. Hierdoor kunnen bedrijven die nog aan het begin staan, leren van bedrijven die al stappen hebben gemaakt met OpX zonder zich daarbij direct bedreigd te voelen door een concurrerend bedrijf. Dit onder het motto sharing = caring.

 

Wat doet Frontrunners in Food?

Frontrunners in Food logoFaciliteren van kennisuitwisseling en krachtenbundeling 

Een persoonlijke ontmoeting tussen mensen is nog steeds de meest effectieve manier om van elkaar te leren. Zeker als mensen bereid zijn zich open te stellen voor de verhalen van anderen en zich herkennen in uitdagingen van anderen. Daarom heeft op dinsdag 6 oktober 2015 het Frontrunners in Food evenement plaatsgevonden, waarbij deelnemers vooral met elkaar in gesprek zullen gaan over de thema’s binnen OpX die voor henzelf interessant zijn! Voor komend jaar zullen we weer een evenement organiseren.

Evenement

Het evenement van 6 oktober richtte zich op voedingsmiddelenfabrikanten die al stappen gezet hebben op het gebied van OpX of daarmee aan de slag willen. Leiders en beslissers op het gebied van operations, techniek, kwaliteit en het algemeen management worden geïnformeerd over de praktijk van OpX. Inspirerende sprekers die putten uit eigen ervaring, geven inzicht in de kansen die OpX biedt. In workshops met vakgenoten legden de deelnemers waardevolle contacten en wisselden ze ervaringen uit.

Interviews

In de aanloop naar het evenement zijn interviews gehouden met Managing Directors, Operations Directors, HR Directors en Project Managers van zo’n 30 voedselproducerende en voedselverwerkende bedrijven in alle food-subsectoren in Nederland. Tijdens de interviews is besproken wat specifieke uitdagingen zijn in de branche en voor het bedrijf in kwestie. Vragen die aan de orde kwamen: In welke mate en vorm streven ze OpX na? Hoever zijn ze? Hoe zijn ze zover gekomen? Waar lopen ze tegenaan bij de uitvoering ervan?

Food sub-sectoren:

  1. Zoetwaren & Gemaksvoeding
  2. Slachterijen, Vlees- & Visverwerking
  3. Aardappel, Groente en Fruitverwerking
  4. Zuivelproductie
  5. Meel, Brood- en Banketbakkerswerk
  6. Dranken
  7. Overig

Online onderzoek

Naast de interviews wordt ook een online onderzoek uitgevoerd onder meer dan 100 voedselproducerende en voedselverwerkende bedrijven. Daaruit komt meer kwantitatieve informatie naar voren over óf en hóe bedrijven OpX toepassen en werkend krijgen. Het OpX Groeimodel en de OpX stuurknoppen vormen de basis voor de meting. De volgende vragen staan centraal in het onderzoek:

  • Hoever zijn de onderzochte bedrijven in hun ontwikkeling naar volwassenheid op het gebied van OpX?
  • Wat doen ze om dat voor elkaar te krijgen?
  • Wat is de relatie tussen aandacht voor bepaalde stuurknoppen, en het resultaat dat ze boeken op het gebied van OpX?

Samen met de verhalen uit de interviews worden de onderzoeksresultaten verwerkt tot een rapport waarvan tijdens het evenement in oktober een deel wordt gepresenteerd. Uit de rapportage worden ook interessante gespreksthema’s geselecteerd voor het evenement. Initieel zouden we ook nog een E-Book uitbrengen van de interviews maar deze is komen te vervallen.

 

OpX Maturity Model en OpX Stuurknoppen